هدایای تبلیغاتی

بازديد از نمايشگاه دائمی ما بهترين فرصت به منظور استفاده از کمترین زمان و سهولت انتحاب برای انتخاب و سفارش اهدایای تبلیغاتی مورد نياز شما می باشد.

آفتابگیر تبلیغاتی خودرو با متریال پارچه‌ی پشت نقره ای قابل تولید در رنگ دلخواه و دارای کاور


حداقل تيراژ سفارش آفتاب گیر اتومبیل 1000 عدد می‌باشد


چاپ روی آفتابگیر اتومبیل از نوع چاپ سیلک با کیفیت بالا می‌باشد


نمونه هایی آفتابگیر تبلیغاتیآفتابگیر تبلیغاتی


آفتابگیر تبلیغاتی